Millaista on johtaa kolmea yritystä – vieläpä sivutoimisesti?

Millaista on johtaa kolmea yritystä – vieläpä sivutoimisesti?

Vuonna 2015 perustin hopea- ja kultakoruja valmistavan designbrändiyhteisö LUV NORTH:n yhdessä Roosan kanssa. LUV NORTH toimii täysin uudella, yhteisölähtöisellä tavalla. Jokaisen korutuotesarjan tulee suunnittelemaan uusi suomalainen talentti yhteistyössä LUV NORTH:in kanssa. Hänen ei ole pakko ponnistaa itse muotoilun puolelta, vaan hän voi olla myös muun alan ammattilainen. Näiden lahjakkuuksien lisäksi etualalla ovat tarinat tuotteiden takana. Vaikka tarinat ja tuotteet voivat vaihdella suunnittelijan mukaan, ovat tuotteet silti kaikki ajattomia, helposti lähestyttäviä ja laadukkaita.

Seuraavana vuonna alkunsa sai valokuvaajien markkinapaikka Bigture yhdessä Meten, Ollin, Eeron, Eliaksen ja Teemun kanssa. Ajatus Bigturesta syntyi huomatessani, että asiakkaiden on vaikea löytää omiin tarpeisiinsa sopivaa valokuvaajaa helposti. Työelämä on muuttunut jatkuvasti suuntaan, jossa freelancer-osaajia tarvitaan joustavasti. Luovien alojen osaajien tavoitettavuus saattaa kuitenkin olla haasteellista. Bigture kokoaa osaavat valokuvaajat yhteen – samasta paikasta löytyy heidän profiilinsa, aikataulunsa, hinnat ja asiakkaan valintaa helpottavat kuvauskategoriat.

Työelämä on muuttunut jatkuvasti siihen suuntaan, jossa freelancer-osaajia tarvitaan joustavasti.

Vuonna 2017 yhdessä Johannan kanssa perustettu Twenty Agency syntyi vastauksena digitalisaation aikaansaamiin muutoksiin. Tänä päivänä meillä kaikilla on sähköinen persoona, halusi sitä tai ei. Nimelläsi saattaa löytyä ratsastustuloksia, työpaikan henkilökortti tai vaikka koirasi kenneltiedot. Mutta miten omaa sähköistä brändiä voi sitten itse muokata? Twenty auttaa eri alojen ammattilaisia luomaan itselleen yhtenäisen äänen ja toimivan visuaalisen ilmeen heidän omien tarpeiden mukaan. Käytännössä Twentyssä työstetään verkkosivujen auditointia, somekanavien yhtenäistämistä, oman äänen kuuluviin saamista ja SEO-optimointia.

En tiedä miltä tuntuu johtaa kolmea yritystä, koska koen johtavani vain yhtä suurta kokonaisuutta.

Kaikki yrityksistäni limittyvät ja lomittuvat toisiinsa niin tiiviisti, että aina ei ole niin suurta merkitystä sillä, mihin toinen loppuu ja mistä toinen alkaa. Yritykseni vuorovaikuttavat keskenään niin paljon, että erojen sijaan korostuu yhtenäisyys. Siksi näillä kolmella on myös yhteinen koti – yhdessä nämä kolme muodostavat Piggy Creativen.

Kaikki kolme yritystä ovat sisaria samassa perheessä, Piggy on yhteisö. Käytännössä Piggy ei liiaksi asti nosta kärsäänsä, mutta se auttaa kaikki kolmea yritystä ymmärtämään heidän paikkansa osana jotain suurempaa. Piggyn keskeinen päämäärä on luovan alan tukeminen ja ihmisten kannustaminen unelmiensa kanssa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi elokuvan sponsorointia, musiikin tuottamista, taideyhteisöjen synnyttämistä, kirjailijoiden tukemista, luovan verkkokaupan perustamista tai käytännössä mitä vaan luovaa tekemistä.

Käytännössä Piggy ei liiaksi asti nosta kärsäänsä, mutta se auttaa kaikki kolmea yritystä ymmärtämään heidän paikkansa osana jotain suurempaa.

Yritysten tiivis suhde toisiinsa näkyy päivittäisessä työssämme. Kaikki tiimini jäsenet ovat perillä muusta toiminnasta ja tekevät osaamisensa perusteella töitä useampaan projektiin. Esimerkiksi Twenty syntyi, sillä LUV NORTH:in ja Bigturen kautta ymmärrys brändin rakentamisesta sekä sisältöjen markkinoinnista oli työssämme jatkuvasti läsnä. Bigturen kautta hankitaan kuvaajat tekemään LUV NORTH tuotekuvauksia, brändikuvauksia ja muotikuvauksia. Twentyllä Bigturesta on apua, kun pienyrittäjät haluavat työstää visuaalista ilmettään mieleisekseen. LUV NORTH vastaavasti käyttää Twentyä visuaalisten töiden tekemiseen, esimerkiksi taitolliset työt, markkinointimateriaalit ja muut visuaaliset ja tekstilliset osaamiset tulevat Twentyltä. BIGTURE voi nostaa LUV NORTH brändiä omissa kanavissaan ja voi luoda markkinapaikkansa kautta lisää näkyvyyttä. Eri yritysten eri kanavia hyödynnetään yleisön tavoittamisessa.

Lista on käytännössä loputon, kun synergiaa käytetään läpi projektien.

Käytännön tekemisen lisäksi yritykset yhdistyvät toisiinsa samanlaisen arvomaailman, lahjakkaiden tekijöiden sekä sitoutuneiden nuorten tekijöiden yhteisön kautta. Taitoni on konseptien luomisessa ja kyvyssäni saada ihmiset tekemään yhdessä töitä samojen tavoitteiden eteen. Tästä ajattelusta kumpuaa myös yrittäjyyteni malli – portfolio-yrittäjyys. Yhdessä luovuuden kanssa kaikki tekeminen perustuu yhteisöllisyyteen, niin liiketoiminnassa kuin tiimien johtamisessakin.

Yritysteni erottavat tekijät liittyvät niiden erilaisiin business-malleihin. Yksi on tuotelähtöinen design-brändi, toinen luovien alojen freelancereiden markkinapaikka ja kolmas toimii yksityishenkilöiden valmentajana henkilöbrändien rakentamisessa. Siinä on yhdelle konsernille kunnolla haastetta. Tavoitteeni on saada synergian määrä vielä suuremmaksi. Toimiva konsepti yhdessä yrityksessä on nopeasti sulautettava myös käyttöön muilla. Samalla taas on yritettävä välttää raskaiden hierarkioiden luomista yhteisön sisälle, jotta tiedon kulku olisi sujuvaa.

Toimiva konsepti yhdessä yrityksessä on nopeasti sulautettava myös käyttöön muilla.

Sivutoimisena moniyrittäjänä joudun miettimään viikkoa eri tavalla kun yhden yrityksen kanssa. Yhteisöllisyys kantaa tässäkin. Viikon aikana jokainen tiimin vastuuhenkilö käy kanssani läpi sen, missä mennään ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Näiden rutiinien kautta myös minäkin pysyn uusissa käänteissä mukana paremmin. Se, että olen sivutoiminen yrittäjä ei millään tavalla tee minusta vähemmän yrittäjää. Työskentelen ja painin aivan samantyyppisten asioiden kanssa kuin muutkin yrittäjät – ainoa ero on se, että teen kaiken tämän vapaa-ajallani.

etusivu_lauraPaananen

Työskentelen ja painin aivan samantyyppisten asioiden kanssa kuin muutkin yrittäjät – ainoa ero on se, että teen kaiken tämän vapaa-ajallani.

En pystyisi mitenkään pyörittämään tätä kaikkea itse.  Yhteisöllisyys mahdollistaa onneksi sen, että suuren osan tekemisestä voin ulkoistaa. Hyvänä esimerkkinä tästä on yritykseni sosiaalisen median kanavat ja sisällöntuotanto. Yrityksiini kuuluu 24 sosiaalisen median kanavaa ja menettäisin todennäköisesti yöuneni jos joutuisin itse vastaamaan niistä kaikista. Suurimmat onnistumisen hetket liittyvätkin vahvasti yhdessä onnistumiseen ja siihen, että omat tiimikaverini ovat tehtävistä yhtä innoissaan kun minäkin ja osoittavat omia ideoita niiden eteenpäin viemisessä.

Minulta on kysytty useita kertoja, miksi hajautan tekemiseni niin moneen paikkaan – että saisin enemmän aikaan panostamalla kunnolla yhteen. Tämä on varmasti totta. Jos olisin panostanut pelkästään ensimmäiseen yritykseeni LUV NORTHiin, olisin sen kanssa varmasti jo pidemmällä. Toisaalta olen halunnut ja voinut antaa kaikille yrityksilleni aikaa kasvaa, kiirettä menestykseen ei ole. Samalla kaikki yritykseni ovat tuoneet minulle valtavasti oivalluksia. Ne virhearviot, jotka on yhdessä yrityksessä tehty, on voitu ehkäistä toisen yrityksen kanssa. Lisäksi olen paljon rohkeampi kuin aikaisemmin, enkä kolmen yrityksen kanssa enää arastele uusien asioiden kokeilemista. Eniten olen varmasti oppinut tiiminvetämisestä ja johtamistaidoista. En ole koskaan aikaisemmin ollut työssäni esimiesasemassa ja nyt vastuullani on yksi suuri työryhmä. Hitaammassa tahdissa on kysymys enemmänkin positiivisesta hidasteesta ja hyödyllisestä kasvuprosessista.

Myönnän, ettei kaikkiin kolmeen yritykseen voi panostaa samalla mitalla, jolloin yksi on ajankäytössä ylitse muiden.

On harvinaisempaa luoda samaan aikaan useaa yritystä yhden sijaan ja siksi olen saanut kohdata myös ihmetystä ja kaikenlaisia ennakkoluuloja. Usein kyseenalaistetaan ajankäyttöni ja jaksamiseni, joskus myös osaamiseni. Osa kummastuksesta on minulle hyväksi, sillä se toimii muistutuksena erityisesti jaksamiseni kanssa. Osa kommenteista tuntuu henkilökohtaisemmalta ja saa kyseenalaistamaan oman toimintatapani. Onko tässä mitään järkeä? Voisinko tehdä asiat paremmin  jos tekisin ne samalla tavalla kuin kaikki muutkin? Tällöin pitää muistaa se, että tämä tapa on toiminut minulle useita vuosia ja suuresta mittakaavasta katsottuna yritykseni voivat hyvin. Olen löytänyt oman tieni, jota kulkea.

Olen kuitenkin tietoinen siitä, että jossain vaiheessa minun on tehtävä valinta ja jatkettava eteenpäin vain yhden yrityksen kanssa. Luopuminen ei pelota, kun ajattelun perustaa alusta alkaen jakamiselle tiukkarajaisen omistamisen sijaan, yhteisöllisyydelle hierarkian sijaan sekä uuden luomiselle pelkän vanhan toistamisen sijaan. Luopuminen ei pelota, sillä olen löytänyt oikeita ihmisiä jatkamaan omia visioitani.

Mitä tarvitset, kun ryhdyt portfolio-yrittäjäksi?

  • Jos olet jo perustanut useamman yrityksen, olisi hyvä jos ne yhdessä synnyttäisivät paljon synergiaa. Synergia itsessään on suurin syy useamman yrityksen perustamiselle.
  • Hyvää organisointikykyä ja delegointitaitoja. Osaathan kirjata ylös kaikki juoksevat asiat? Listat auttavat organisoimaan ja saat aikaan enemmän.
  • Rohkeutta!
  • Tulet tarvitsemaan paljon apua mitä uskomattomissa tilanteissa. Ole nöyrä, kunnioita ja arvosta saamaasi apua aina.
  • Vaali yhteisöäsi. Auta muita aina mahdollisuuksiesi mukaan, kuuntele ja kannusta.  Laaja monialaisten osaajien verkosto auttaa erilaisten resurssitarpeiden täyttämisessä.
  • Kykyä sanoa ”ei” liian monelle projektille. Liiallinen innostuminen on puuduttavaa ja voi viedä liikaa resursseja tärkeämmiltä toimenpiteiltä. On tärkeää tehdä valintoja ja sitouduttava niihin.
  • Kykyä nähdä suurempi visio kirkkaasti ja uskoa siihen. Kuten Richard Branson sanoo: ”If your dreams don’t scares you they are too small.”

Kuvat: Nikita Tikka ja meikki ja hiukset: Studio Susu

Laura
info@laurapaananen.com
No Comments

Post A Comment